Jump to content
  • 0

Ps4 pro vypínání


Question

Zdra­vím. Mám ta­ko­vý ku­riózní problém u ps4 pro.. 
Sa­mo­vol­ně, a bez ja­ké­ho­ko­liv in­ter­va­lu, ně­kdy po 5 mi­nu­tách, ně­kdy po ho­di­ně, se vy­pne sa­ma od se­be kon­zo­le..

Ale stej­ným způ­so­bem, ja­ko když zmáčk­ně­te power but­ton..

Píp­ne, a jde do re­ži­mu od­po­čin­ku..

Ne­sta­lo se to ně­ko­mu tak­též?

Kdy­by rov­nou kle­kl ja­ko při vy­po­je­ni od elektři­ny, ne­bo pře­hřá­tím, to bych chá­pal..

Ale s tím­to jsem se ne­se­tkal ješ­tě. Do­ká­zal by ně­kdo po­ra­dit?

Dě­ku­ji

 

 

Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. Privacy Policy