Jump to content

Silent Hill Origins - Návod


xDante1986
 Share

Recommended Posts

více návodů najdete na http://console-guides.cz

Příjezd do Silent Hillu

Po krátké úvodní sekvenci, v níž poprvé spatříte malou dívku Alessu, pokračujte po hlavní cestě až k hořícímu domu. Uvnitř domu vyběhněte po schodišti do 2. patra, vstupte do dveří naproti a mezi hořícími plameny doběhněte k popálené dívce. Jakmile ji budete držet v náručí, tak s ní opusťte dům a shlédněte krátkou sekvenci v níž oba upadnete do bezvědomí. Krátce po probuzení se před vámi objeví mapa města, kterou Travis sebral z blízké informační tabule a vám nezbude nic jiného, než se vydat do místní nemocnice.

Nemocnice Alchemilla

Hned po vstupu do nemocnice si vezměte z nástěnky mapu a utíkejte k výtahu, do kterého po krátké rozmluvě s neznámým mužem vstupte. Vyjeďte do 2. patra a pokračujte do hlavní chodby, kde narazíte na první monstrum - znetvořenou zdravotní sestřičku. Rychle seberte blízké kladivo, monstrum zabijte a vstupte do pokoje 205. Z nemocničního vozíku seberte záznamy, dotkněte se zrcadla a pokuste se opustit místnost. Spustí se krátká animace, v níž uvidíte obraz Allesy v zrcadle, na kterém zanechá krvavý otisk. Dotkněte se tedy zrcadla a rázem budete vtaženi do iluzorního světa, ve kterém je vše trochu jinak, než v tom reálném. Z nemocničního lehátka si vezměte skalpel, z poničeného vozíku plastové plíce a vyjděte na chodbu, kde vám nyní v cestě nestojí žádná barikáda. Vydejte se tedy do pokoje 202, seberte zlaté vejce a v pokoji 204 si vyzvedněte dokument, který vám pomůže při řešení první hádanky - otevření zakódovaného chladícího boxu. Na tomto poschodí už nic důležitého nenajdete a tak vám nezbude nic jiného, než doběhnout ke schodišti a seběhnout o patro níž. Do dveří dámských toalet vložte zlaté vejce, vstupte dovnitř a seberte si další dokument potřebný k vyřešení hádanky. Z druhého záchodku vytáhněte játra, pak se dotkněte zrcadla a zpět ve skutečném světě si povšimněte nápisu na dveřích druhé kabinky Amy, 31. Z třetí kabinky si pak vezměte klíč a podle mapy utíkejte do příslušné místnosti. Nalevo od dveří najdete krvavý nápis Lucy, 23 a na blízké kuchyňské lince další klíč. Zamiřte tedy do zkouškové místnosti, z umyvadel vytáhněte plastový žaludek a střeva a rožněte světelnou tabuli na rentgenové snímky, čímž zjistíte potřebné údaje o poslední ženě, Sarah,19. Ještě předtím než odejdete, si pak povšimněte modelové figuríny na stole. Se všemi potřebnými údaji se vraťte na dámské záchodky, skrz zrcadlo vstupte do iluzorního světa a utíkejte do místnosti 204. Dle získané rady máte u žen upřednostnit věk před krásou. Po seřazení věků dostanete kód 312319, který naťukejte na klávesnici chladícího boxu a vzápětí seberte srdce. Se získanými orgány se vraťte k figuríně a vložte je do ní v tomto pořadí: střeva, žaludek, játra, srdce a plíce. Po vložení posledního orgánu seberte skleněné oči, na dámských toaletách použijte zrcadlo pro přechod mezi realitami a vyjděte na chodbu. Na jejím konci najdete dveře s maskou, do kterých nejprve vložte skleněné oči a následně jimi projděte. Jedinou možnou cestou přes Exam room doběhněte do místnosti, v níž zabijte další z monster a seberte první malou pyramidu (část Flaurosu). Pak shlédněte několik krátkých sekvencí a hned jak budete moci postavu ovládat, utíkejte k nouzovému východu vedle záchodků a nemocnici opusťte.

Cesta k sanatoriu

Po opuštění nemocnice utíkejte nejprve k radnici (Town hall) a odsud přes Cielo Avenue k řeznictví (Butcher´s), které najdete na rohu Low Street a Toluca Avenue. Uvnitř shlédněte v akci jednoho z budoucích bossů a druhým východem vyjděte do malé uličky za řeznictvím. Nakonec si to namiřte po Toluca Avenue rovnou k sanatoriu.

Sanatorium Cedar Grove

Utíkejte dopředu do velké haly, otočte se o 90º doprava a vstupte do jediných otevřených dveří. Z pracovního stolu si vezměte mapu a s její pomocí si ve West Solarium vyzvedněte pistoli a 2 krabičky nábojů. Nyní se vydejte ke schodišti východně od East Solarium, vyběhněte o patro výš a namiřte si to do TB Ward. Ze stroje si vezměte dokument a podívejte se na jeho kontrolní panel. Objeví se před vámi 5 ukazatelů, které musíte nastavit tak, abyste získali klíč uvnitř přístroje. Postupně tedy zmáčkněte 2x pravé tlačítko, 2x prostřední a 2x levé, seberte si klíč, který vypadl a utíkejte zpět ke schodišti. Seběhněte až dolů, odemkněte si klíčem dveře a podle mapy doběhněte ke schodišti v severovýchodním rohu mapy. Vyběhněte do 2. patra, ve Female hydrotherapy vypusťte pomocí tlačítka na stěně vanu a ve Female treat se skrz zrcadlo dostaňte do iluzorního světa. Po schodišti seběhněte do nyní již přístupného 1. patra, v dámské umývárně přejděte do reálného světa a uvolněte odpad v záchodové míse. V místnosti Female dorm 5 si vyzvedněte klíče, s kterými se vydejte do Patient belongings, použijte zrcadlo pro další přechod a při cestě ven z místnosti sundejte z dveří brokovnici. Utíkejte ke schodišti, seběhněte dolů a v East pipe room seberte klíč od místnosti s archivy. V 1. patře přestupte do reality, po schodišti se dostaňte do 2. patra a v archivu hned přestupte do iluzorního sanatoria. Po západním schodišti seběhněte dolů, doběhněte do severozápadního rohu mapy a zamiřte do Male seclusion v 1. patře. Z židle seberte dokument, který skrývá řešení další hádanky, dobře prozkoumejte všechny cely a vydejte se na ošetřovnu (Infirmary). Zde se podívejte se na ozdobnou skříňku s panenkami, která se stane vaší další hádankou. Podle získaného klíče a toho, co jste zjistili při průzkumu cel zasuňte pilulky takto: panenka s noži - zelená, spálená panenka - modrá, pohublá panenka - modrá, panenka s žiletkou - červená a nakonec panenka v šatech - žlutá. Seberte klíč, utíkejte zpět do sklepení a po cestě k druhému schodišti se zastavte ve skladišti (Storage), kde využijte zrcadlo pro přestup do skutečného sanatoria. Pokračujte do kanceláře doktora Harrise, seberte ze stolu artefakt Jocasta a utíkejte do dámské umývárny, kde projděte do druhé reality. Nakonec už jen vložte Jocastu do dveří na opačné straně chodby (Female seclusion), vstupte na samotku s označením 05 a vypořádejte se s prvním bossem ve hře - Travisovou matkou. Při cestě ven ze sanatoria si ze stolku nalevo od vchodových dveří, vezměte divadelní lístek.

Cesta k divadlu

Z kufru auta seberte klíč a stejnou cestou se vraťte zpět k řeznictví. Odsud pokračujte kolem radnice až k pile (Lumber yard), kterou odemkněte klíčkem z kufru. Proběhněte jí na druhou stranu, po ulici Industry utíkejte až na parkoviště u Greenfield apartments a zezadu vstupte do jednoho z bytů. Najděte koupelnu, dírou v podlaze skočte dolů a na chodbě si všimněte přeplněné schránky bytu 213. Nakonec opusťte apartmány, po Acadia road doběhněte k divadlu a u budky použijte divadelní lístek.

Divadlo Artaud

Hned po vstupu si z lavičky nalevo seberte mapu divadla a zamiřte do hlavního sálu k pódiu. Po schodech nalevo vyběhněte do skladiště a přes pódium a místnost s ovládáním opony pokračujte až do kanceláře ředitele (Director´s office). Ze stolu seberte Sun totem, ze šuplíku další pistoli a utíkejte do mužské převlékárny (Men´s dressing room). Pomocí zrcadla přestupte do iluzorního světa, v ředitelské kanceláři si tentokrát vyzvedněte klíče a vraťte se zpět do reality. Utíkejte do haly (Lobby), po schodišti vyběhněte do 2. patra a odemkněte dveře napravo. V místnosti Lightning box najdete v krabicích 4 žárovky a naproti pak dokument s nápovědou pro řešení další hádanky. Po jihovýchodním schodišti seběhněte do 1. patra, z rozbité vitríny seberte Moon totem a v mužské převlékárně použijte zrcadlo. Nyní vyběhněte zpět do 2. patra, vstupte do chodby a utíkejte k dveřím naproti. Do slotu nalevo vložte Moon totem, doprava pak Sun totem a ve skladišti kostýmů použijte zrcadlo. Nyní když jste v reálném světě, tak utíkejte k prvnímu provazovému můstku nad jevištěm (Catwalk) a do světel dejte žárovky takto: A - 500W, B - 125W, C - 750W a D - 250W. Na konci provazového můstku přehoďte páčku, vraťte se do místnosti Curtain control a pákou na stěně vytáhněte oponu. Na jevišti jděte k ovládacímu pultu, v levé části stiskněte horní páku, v pravé části prostřední páku a projděte zrcadlem. Z otvoru ve stromu vyjměte klíč, skrz zrcadlo se vraťte na jeviště a zamiřte do Stage office, kde najdete ulomenou páku. Vložte ji do ovládacího pultu na jevišti, přehoďte a pomocí prostřední páky vlevo nastavte ledovou scenérii. Projděte zrcadlem, brokovnicí sundejte dalšího minibosse a po sebrání části Flaurosu upadnete do bezvědomí. Po probuzení prozkoumejte tělo na zemi, seberte klíč od motelu a opusťte divadlo.

Cesta k motelu

Utíkejte po Koontz street až k obchodu Andy´s Book, vstupte dovnitř a u kasy si přečtěte vzkaz. Pamatujete si na schránku bytu 213 v Greenfield apartments? Zadejte tedy 213 na kase, vezměte si klíč a druhými dveřmi obchod opusťte. Pokračujte po Crichton street na jih a vstupte do General store. Druhým vchodem ho opusťte, utíkejte kousek po Midway avenue a úzkou uličkou mezi staveništi se dostanete na Cielo avenue. Odtud už jen doběhněte do motelu.

Riverside motel

S pomocí klíče si odemkněte dveře recepce, z nástěnky seberte mapu, z věšáku za recepčním pultem klíček k pokoji 306 a druhými dveřmi vyjděte na hlavní nádvoří. Po železném schodišti vyběhněte k pokojům v 2. podlaží, na konci po něm seběhněte zase dolů a odemkněte si branku u pokoje 305. V pokoji 306 využijte zrcadlo k přestupu do iluzorního světa, přes hlavní nádvoří se vydejte do pokoje 503 a tam se zase vraťte do reality. Vydejte se do úzké chodby za pokoji 500-504 (Maintenance) a po cestě tam si vezměte v zadní části Maintenance room dokument o pokažené pračce. V chodbě se podívejte do prvního malého otvoru nalevo a z kalendáře si opište den (12). Na konci chodby si ze stolku vezměte klíč a fotku, uličkou za Staff accomodation se vydejte zpět do recepce a vstupte do kanceláře manažera. Odtud zamiřte přes severní nádvoří do kuchyně a zabijte dříve zmiňovaného bosse se sekáčkem na maso. Přes vedlejší jídelnu se dostaňte na vnitřní nádvoří s bazénem a následně do hrací místnosti, kde na pinball automatu najdete žeton. Utíkejte tedy do prádelny (Laundro mat), přečtěte si návod na obsluhu pračky, jenž leží na žehlícím prkně a těmito kroky pračku vyresetujte: vložte žeton a postupně použijte volby low spin, 60 degree wash, drain a nakonec pre-rinse. Tímto se pračka resetuje a vy tak získáte klíč od apartmánu Kleopatra. Po jednom ze schodišť na nádvoří s bazénem vyběhněte nahoru a vstupte do apartmánu. Z postele seberte fotku a utíkejte do koupelny, kde dírou ve vaně seskočte do pokoje pod vámi. Jakmile skončí krátká sekvence, vraťte se do koupelny a skrz zrcadlo vstupte do iluzorního světa. Po cestě ven z pokoje sundejte z mříží další fotku a zamiřte rovnou do jídelny. Vytáhněte zapíchnutou ornamentální dýku, vyběhněte ven a prohledejte nyní již vypuštěný bazén, v němž naleznete srdce osázené drahokamy. Po schodišti vyběhněte k pokojům v 2. patře, do dveří apartmánu Nero zasuňte dýku a vstupte dovnitř. Seberte další fotku, v koupelně seskočte dírou v podlaze o patro níž a další dírou, tentokráte ve zdi se dostaňte do úzké chodby, na jejímž konci najdete poslední fotku. Dveřmi na opačné straně chodby ji opusťte, v pokoji 503 použijte zrcadlo pro přechod do reality a pomocí svěráku v Maintenance room rozbijte srdce z bazénu. Získáte snubní prsten, po jehož důkladném prozkoumání zjistíte, že se svatba konala v červnu (06). Poslední nutnou informací je rok, ten zjistíte z přívěšku Lucky Quarter, který od začátku hry nosíte u sebe (1961). Utíkejte tedy na recepci, na kalendáři nastavte 06-12-1961 a do otvoru vložte prsten. Z věšáku za vámi seberte klíč od pokoje 500 a vydejte se do jeho iluzorní verze. Po dlouhatánském schodišti seběhněte dolů, zabijte Travisova otce, který se proměnil v monstrum a seberte poslední část tajemného Flaurosu.

Finále

Jedinou možnou cestou doběhněte k základnímu kameni Flaurosu, který budete muset spolu s ostatními částmi dát dohromady. Fígl je v tom, abyste vždy k sobě natočili tři stejné symboly a ty pak odpovídali znaku uprostřed. Jakmile se vám to podaří, pokračujte dál až se nakonec objevíte ve známé nemocniční chodbě. Nouzovým východem ji opusťte a shlédněte jednu z mála FMV sekvencí ve hře. Hned poté utíkejte iluzorním Silent Hillem co vám budou nohy stačit. Na cestu bohužel nemáte mapu, ale v podstatě není kam zabloudit a po několika minutovém běhu městem dorazíte k domu, jehož schody vás zavedou do malé zatuchlé místnosti. Dírou ve zdi se prolezte na druhou stranu, vstupte do tunelu a připravte se na finální souboj s démonem. Po jeho zabití si vychutnejte závěrečná videa a shlédněte své statistiky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakončení

Jako každý Silent Hill i tento má více různých konců. Celkem můžete hru dohrát 3 způsoby. Tady je jejich stručný přehled:

Good: toto zakončení získáte při první dohrání hry a vždy, když nesplníte úkoly potřebné pro jiný konec

Bad: po dokončení hry ji začněte znova a zabijte alespoň 200 nepřátel

Ufo: až opustíte divadlo Artaud a půjdete k motelu, tak na schodech u pošty (Post office) vedle Andyho knihkupectví najdete klíč od pokoje 502, který následně použijte v motelu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pocty (Accolades)

Poté, co dohrajete hru můžete získat až 14 poct. Za každou z nich dostanete automaticky nový oblek a za některé dokonce novou zbraň nebo předmět, který vám hru podstatně ulehčí. Zde je jednotlivý přehled poct a úkolů, které musíte splnit pro jejich získání.

Ambasador: dohrajte hru se zakončením Ufo

Brawler: zabijte alespoň 50% nepřátel jen pomocí pěstí

Butcher: dohrajte hru se zakončením Bad

Cartographer: podívejte se do mapy méně jak 25x

Codebreaker: po prvním dohrání hry použijte Konami kód (↑,↑,↓,↓,←,→,←,→,×,ο)

Collector: posbírejte víc jak 300 předmětů

Daredevil: dohrajte hru bez uložení

Explorer: ujděte nebo uběhněte vzdálenost větší jak 22,5 km

Fireman: zachraňte Alessu na začátku hry v čase menším jak 80 sekund

Savior: dokončete hru

Sharpshooter: zabijte alespoň 75% nepřátel pomocí střelných zbraní

Sprinter: dokončete hru pod 2 hodiny

Stalker: nesmíte s baterkou svítit déle jak 3 hodiny

Weaponsmith: zabijte alespoň 75% nepřátel pomocí ručních zbraní

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mapy

Přináším balík slíbených map pro Silent Hill Origins, užijte si je jinde je nenajdete.

http://rapidshare.com/files/70742608/Silent_Hill_Maps_By_Dante1986.rar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem dohráno: 4x

Pocty: Ambassador, Brawler, Explorer, Fireman, Savior, Sprinter, Stalker, Butcher, Cartographer, Sharpshooter, Codebreaker, Daredevil a Weaponsmith

Nejlepší čas, za který jsem dokončil hru: 1:08:17

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 109
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

hmm ja sem za skoro hodinu teprve vesel do sanatoria :D:D

2brento: je to jednoduchy na to ani nemusis umet anglicky jenom je to o tom si ty cisla zapamatovat a v jakym poradi je napsat (312319) je to v navodu. Jinak me to taky chvili trvalo nez sem na to prisel :D

Ja sem na Silent Hill lamka, jak jsi na to vubec prisel? :)

EDIT: Uz mi to doslo :) Nemohl jsem se dostat k zachodkum v podzemi.

Link to comment
Share on other sites

Ja sem na Silent Hill lamka, jak jsi na to vubec prisel? :)

EDIT: Uz mi to doslo :) Nemohl jsem se dostat k zachodkum v podzemi.

taky sem vubec nic nevedel, v tom papire jak byl u toho boxu se pise o nejakejch trech kraskach nebo tak nejak, no a potom sem chodil ruzne po nemocnici a kdyz sem uvidel ty cisla (a jmena u toho) tak mi to doslo, jen sem musel najit treti dvoucisly :D

Link to comment
Share on other sites

hmm nevím sice o čem to mluvíš...ale pokud vím tak tohle se neděje obvykle když někoho zabiju...úplně tak buď tam leží na zemi nebo je mrtvo...nestává se co ty nříkáš.....pookud je nenecháš v polomrtvém stavu ale za to si už můžeš sám...takže shazovat to na hru je tvá hloupost

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. Privacy Policy