Jump to content

Jiri2212

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. Zdra­vím. Mám ta­ko­vý ku­riózní problém u ps4 pro.. Sa­mo­vol­ně, a bez ja­ké­ho­ko­liv in­ter­va­lu, ně­kdy po 5 mi­nu­tách, ně­kdy po ho­di­ně, se vy­pne sa­ma od se­be kon­zo­le.. Ale stej­ným způ­so­bem, ja­ko když zmáčk­ně­te power but­ton.. Píp­ne, a jde do re­ži­mu od­po­čin­ku.. Ne­sta­lo se to ně­ko­mu tak­též? Kdy­by rov­nou kle­kl ja­ko při vy­po­je­ni od elektři­ny, ne­bo pře­hřá­tím, to bych chá­pal.. Ale s tím­to jsem se ne­se­tkal ješ­tě. Do­ká­zal by ně­kdo po­ra­dit? Dě­ku­ji
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. Privacy Policy