Jump to content

Ps3 + video


danfri

Recommended Posts

Nahrávání ze sledovaného externího zařízení

Stisknutím tlačítka SOURCE vyberete zdroj vstupu podle připojení, které jste provedli.

Displej předního panelu se mění v následujícím pořadí:

Číslo PR AV1 AV2 AV3 DV

Pokud připojíte digitální videokameru, stisknutím tlačítka SOURCE vyberte volbu DV. (Viz strana 77)

Opakovaným stisknutím tlačítka REC MODE (nebo stisknutím tlačítka REC MODE a potom tlačítky )

vyberte rychlost (kvalitu) nahrávání.

Stiskněte tlačítko REC.

Na obrazovce se zobrazí informace o režimu externího vstupu a bude zahájeno nahrávání.

Na předním panelu se zobrazí ikona ( REC).

Pro pozastavení nahrávání

Stiskem tlačítka REC PAUSE pozastavíte probíhající nahrávání.

Dalším stiskem tlačítka REC PAUSE během pauzy obnovíte nahrávání.

Stisknutím tlačítek PROG ( ) během pozastavení nahrávání můžete přepínat kanály. (Pouze analogové

vysílání.)

Vyberete-li režim DV během pozastavení nahrávání, bude nahrávání zastaveno.

Pokud v režimu DV během pozastavení nahrávání změníte zdroj vstupu, nahrávání bude zastaveno

Vezmeš multi AV kabel dodávaný k PS3 a zapojíš ho v přední části DVD do zdířka AV3, nečekej že kvalita obrazu bude v HD.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. Privacy Policy