Jump to content

KRAJA blog - Jak založit s.r.o. v ČR - ready-made vs. vlastní založení


CFbot

Recommended Posts

Tento článek jsou moje osobní postřehy a doporučení, které jsou však bez jakékoli garance a za jejich případné užití nenesu žádnou zodpovědnost. Ocením případné připomínky ostatních a jejich postřehy ze zakládání spol.*s.r.o. Loni v*srpnu mi bylo konečně 18*a já se rozhodl společně s*kamarádem založit spol. s.r.o. Vzhledem k*tomu, že jsme s*tím ani jeden neměli žádné zkušenosti se zakládáním firmy a hlavně jsme neměli 200tis. na kapitál, rozhodli jsme se zakoupit tzv. ready-made s.r.o. To je společnost, která už je založena, má splacený kapitál a je určena pro prodej novému vlastníkovi. Ze strategických a blíže nespecifikovaných důvodů jsem ve společnosti jako 100% společník a jednatel já (to abych předešel zbytečným dotazům v*této souvislosti či zmatení někoho). My jsme využili služeb společnosti CEVE, celá ta záležitost nás vyšla včetně myslím sedmi živnostenských listů (které pro nás taky vyřídili) na necelých 45tis. Kč, z*toho část odečtitelná z*daně. Celá naše práce v*tomto případě byla minimalizována na zařízení souhlasu s*umístěním sídla od majitele budovy, kde jsme měli sídlo v*Brně a zajištění několika notářsky ověřených plných mocí pro CEVE. Další výhodou je, že se může začít podnikat velmi rychle. Pokud tedy někdo chce zvolit tuto variantu, společnost CEVE, s*jejímiž službami jsme byli maximálně spokojeni, mohu jen doporučit. Druhou variantu, kterou rozvedu trošku více je přímo založení spol. s.r.o. vlastními silami. Oproti předchozí variantě je to levnější, ale náročnější, neboť je nutné do byrokratických procesů státu vstoupit přímo. Z*některých důvodů nebudu specifikovat konkrétní názvy firem, prosím tedy ty, kteří je znají, aby si je nechali pro sebe (V*budoucnu je pravděpodobně doplním, ale je to naprosto nepodstatné). Naše výchozí situace při zakládání druhé společnosti (která se nyní prakticky dokončuje) byla následující: spol. s.r.o. s*dvěma společníky*– právnickými osobami, každý má*50% jeden z*podílníků má dva společně jednající jednatele, druhá má jen jednoho jednatele*(naše) vznikající společnost má dva společně jednající jednatele, jednoho z*jedné společnosti (mě) a jednoho z*druhé A*nyní postup, jak jsme vlastně naši spol. s.r.o. zakládali. Nejdříve je nutné sepsat notářský zápis. Pro tento účel jsme využili služeb paní notářky Hyprové v*Brně. K*sepsání notářského zápisu se museli dostavit jak oba jednatelé jednoho podílníka (jelikož jednají společně) tak jediný podílník (já) naší společnosti. Po telefonické domluvě stačilo dopředu zaslat všechny údaje o*vznikající firmě mailem tak, aby paní notářka připravila všechny dokumenty dopředu. Jde především o*název vznikající společnosti (musí se nejméně dvěma znaky lišit od všech existujících firem), její sídlo, společníky, jednatele, způsob jednání jednatelů (společně/samostatně) a živnosti. K*sepsání notářského zápisu je třeba pouze občanský průkaz všech zůčastněných, případně výpis z*obchodního rejstříku u*firem, které jsou podílníci. Ten sebou není nezbytné mít, neboť ho může notář za myslím 50Kč (tedy stejná cena jako přímo na obchodním rejstříku) vyhotovit. Zde napsal menší kámen úrazu, neboť můj občanský průkaz je ve stavu, kdy není možné jej označovat platným úředním dokladem. Doporučuji tedy mít alespoň pas či OP platný a v*platném stavu. V*našem případě máme v*notářském zápise uvedeno, že moje totožnost byla prokázána dvěma svědky z*důvodu neplatnosti úředního dokladu* Paní notářka nám vyhotovila vše, počínaje vlastním notářským zápisem, přes čestná prohlášení jednatelů, konče výpisem z*katastru nemovitosti pro daný objekt, kde má být sídlo, návrhem na zápis do obchodního rejstříku a souhlasem s*umístěním sídla, který stačí podepsat majitelem nemovitosti. Také vyhotoví prohlášení správce vkladu (viz*dále). Celá ta záležitost nás vyšla asi na 6500Kč vč.*dph. Živnostenský úřad je třeba na základě notářského zápisu požádat o*vydání živnostenských listů, a to v*ceně 1000Kč/ks. V*našem případě jich bylo 6.*Tuto záležitost jsem já neřešil, nebudu tedy zacházet do detailu, nicméně stačí vyplnit nějaké formuláře na živnostenském úřadu a oni asi za týden vyhotoví živnostenské listy bez uvedení*IČO. V*notářském zápise se stanovuje tzv. správce vkladu. Ten je oprávněn založit účet v*bance určený pro složení kapitálu. Poté, co ho tam všichni společníci složí notářsky ověří dokument vytvořený předtím notářem a banka vystaví potvrzení o*složení tohoto vkladu. Poté se podá návrh na zápis do obchodního rejstříku, který musí obsahovat následující*věci: společenská smlouva nebo zakladatelská listina (to co sepíše*notář) úředně ověřené (notářem) kopie živnostenských listů souhlas majitele s*umístěním sídla tam, kde má být sídlo umístěno čestná prohlášení jednatelů (vyhotovil notář) výpis z*rejstříku trestů jednatelů (v*Brně na Husové dělají na počkání v*ceně asi*80Kč) potvrzení správce vkladu o*složení základního kapitálu a potvrzení*banky kolek ve výši 5000Kč (snad jsem na nic nezapoměl) Od této chvíle má soud pět pracovních dnů na schválení či zamítnutí žádosti, pokud se do této doby nevyjádří, je žádost považována za schválenou. Oznámení pošle jednatelům dopisem do vlastních rukou. Pokud je (či není) založení společnosti schváleno, běží lhůta 15*dnů na odvolání. Pokud chcete urychlit zápis společnosti do rejstříku, mohou se všichni jednatelé vzdát odvolání. K*tomu je třeba se na příslušný rejstříkový soud osobně dostavit s*občanským průkazem a rozhodnutím soudu o*schválen. To nás čeká hned v*pondělí, poté doplním aktuální info, nicméně tím je založení spol. s.r.o. úspěšně dokončeno.

Víc...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. Privacy Policy