Jump to content

referaty na Zemepis


au!
 Share

Recommended Posts

Zivocisna vyroba:

Jedno ze základních odvětví zemědělské výroby, úzce navazující na produkci rostl. výroby. Živočišná výroba zhodnocuje zdroje rostlinné výroby, jejich přetvářením v živočišné produkty (mléko, maso, tuk, vejce, kůže, kožešiny, peří), zajišťuje výživu obyvatelstva bílkovinami živočišného původu a současně dodává i suroviny pro některá odvětví zpracovatelského průmyslu. Svými odpady (chlévský hnůj, kejda, drůbeží trus) zpětně ovlivňuje intenzitu rostlinnou výrobu. Intenzita živočišné výroby se vyjadřuje většinou množstvím určitého vyrobeného živočišného produktu na jednotku plochy zemědělské nebo orné půdy, hustotou zvířat na jednotku plochy nebo absolutní výší jednotlivých reprodukčních a produkčních vlastností (schopností) hospodářských zvířat. Efektivnost živočišné výroby je charakterizována především množstvím a kvalitou krmiv spotřebovaných na jednotku příslušného živočišného produktu, potřebou pracovních sil při ošetřování zvířat, spotřebou energie a celkovými náklady spojenými s ustájením hospodářských zvířat. Živočišná výroba dělí na dílčí odvětví podle druhů chovaných zvířat, například na chov skotu, koní, ovcí, koz, prasat, drůbeže, kožešinových zvířat, včel, bource morušového. Obecné základy živočišné výroby vycházejí z celé řady vědních oborů, například anatomie, fyziologie, obecné zootechniky, genetiky a šlechtění, výživy a krmení, ekonomie, organizace a řízení. Vlastní vývoj a strukturu živočišné produkce ovlivňují potřeby výživy obyvatelstva a potřeby celé řady odvětví zpracovatelského průmyslu, například mléčného, masného, kožedělného, kožešnického, kloboučnického, chemického, farmaceutického.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. Privacy Policy