Jump to content

Jak aktualizovat DVD Liteon iHAS*24 na iXtreme Burner Max FW - "Oficiální průvodce"


drak3go

Recommended Posts

  • Moderators

Tento průvodce je dílem a vlastnictvím jednoho ze členů Team Xecuter a s jeho svolením ho lze dále šířit. Překlad do CZE je mojí vlastní prací a stejně tak jako autor tohoto průvodce nekladu žádné podmínky pro jeho šíření za předpokladu dodržení zmínky s poděkováním těm, kteří se o tohle všechno zasloužili. Neprohlašujte to za vaše vlastní dílo!

Tento průvodce vám ukáže jak jednoduše provést update vypalovací DVD mechaniky Liteon iHAS 124-XX B na iXtreme Burner Max Firmware.

Tento postup je funkční se všemi kompatibilními mechanikami iHas-B, nicméně jako modelový byl zvolen typ 124 coby základní model, jelikož na něm tento FW vznikal, je nejlevnější a zároveň nejdostupnější na trhu.

Ze všeho nejdříve se ujistětě, že máte v mechanice poslední verzi stock firmware ještě před aplikací iXtreme Burner Max Firmware. Je to z důvodu úplné aktualizace EEPROM. iXtreme Burner Max neaktualizuje EEPROM (to je pro ty co se ptají "Proč musíme nahrát poslední verzi Liteon stock FW když ho hned potom budeme přehrávat?").

Např. poslední várka mechanik Liteon iHAS124-XX B, která mi prošla pod rukami tento týden, měla stock FW AL0Q, který je z června 2011. Nicméně dnes už je dostupný firmware ze září 2011 a to verze AL0S a to je verze, na jejíž bázi je postavený iXtreme Burner Max Firmware, takže se nejdříve ujistěte, že máte správný stock firmware který odpovídá firmwaru iXtreme Burner Max a aplikujte jej nejdříve.

LiteON iHAS124-XX B (Download Stock Firmware - AL0S)

LiteON iHAS224-XX B (Download Stock Firmware - GL0A)

LiteON iHAS324-XX B (Download Stock Firmware - AL1B)

LiteON iHAS424-XX B (Download Stock Firmware - GL1A)

LiteON iHAS524-XX B (Download Stock Firmware - AL2A)

LiteON iHAS624-XX B (Download Stock Firmware - GL29)

(Poznámka: Hodnota XX se může lišit a nemá dopad na funkčnost. Důležitá hodnota je verze firmwaru B, což označuje použitý čipset mechaniky. Verze A a Y NEBUDOU fungovat).

Požadavky:

DVD vypalovačka iHAS (lze zakoupit ZDE)

Jakýkoliv SATA čipset (NON-AHCI mód) nebo Xecuter X360USB PRO (lze zakoupit ZDE)

iXtreme Burner Max Firmware (Download)

Flash Utility v6.0.1 (Download)

EEPROM Utility v6.2.0 (Download)

prázdná média Verbatim MKM-001 (2.4x) nebo Verbatim MKM-003 (4x) (sledujte XGD2 vs XGD3 info na konci tohoto průvodce)

1. Nejdříve je potřeba připojit mechaniku k PC. Můžete použít onboard SATA (ujistěte se, že je připojená na portu, který má funkci AHCI vypnutou jelikož existuje mnoho případů selhání pokud použijete port s povolenou funkcí AHCI), jakýkoliv SATA PCI řadič v podobě přídavné (add-on) karty, jakýkoliv externí USB to SATA 5.25 rámeček anebo můžete dokonce použít i Xecuter X360USB PRO. Nebudeme zde popisovat, jak připojit napájecí a SATA kabel do DVD mechaniky. Pokud toto nejste schopni sami zvládnout, měli byste si najít jiné hobby a5iWA.gif

Ujistěte se, že DVD mechanika se zobrazuje ve správci zařízení a je v seznamu zařízení Windows s přiřazeným písmenem jednotky.

iJ55a.png

2. Nyní se bude třeba ujistit, že vaše mechanika má verzi stock firmwaru která odpovídá verzi iXtreme Burner Max firmwaru. Pro zjištění, kterou verzi vaše mechanika má, jednoduše spusťte EEPROM Utility.

1: číslo modelu

2: verze čipsetu

3: verze firmwaru

Jak můžete vidět z obrázku máme model iHAS124, verzi čipsetu B a verzi firmwaru AL0R. Nyní verze Burner Max pro tuto mechaniku je AL0S, takže nejdříve budeme potřebovat aktualizovat na tuto verzi předtím, než budeme dělat cokoliv dalšího.

3VJsr.png

3. Stáhněte správnou verzi stock firmwaru pro vaší mechaniku. V tomto našem případě AL0S.EXE pro model iHAS124B. Odkazy ke stažení najdete na začátku tohoto průvodce. Otevřete soubor a zobrazí se vám okno, poskytující nějaké informace o mechanice. Před pokračováním se ujistěte, že se jedná o správný iHAS model, který odpovídá vašemu skutečnému modelu DVD mechaniky. Přečtěte si instrukce and poté klikněte na "YES".

dQSBv.png

4. Ujistěte se, že jste vybrali správnou mechaniku a že počáteční a konečný firmware odopvídají tomu, co požadujete. V tomto našem případě chceme provést aktualizaci iHAS124B z AL0R na AL0S. Klikněte na "Update".

gTHPZ.png

Bcz2g.png

rziGm.png

5. Jakmile je aktualizace dokončena, budete vyzváni k provedení restartu PC. MUSÍTE TO UDĚLAT před tím, než budete pokračovat dále, takže klikněte na "NOW" (před restartováním se ujistěte, že máte uloženou veškerou ostatní práci, kterou jste měli rozdělanou).

Bt69g.png

6. Nyní jsme zpět ve Windows a připraveni k provedení flashe firmwaru. Otevřete Flash Utility a ujistěte se, že se vám zobrazuje správný model mechaniky iHAS společně s nově nahraným stock firmwarem. Nyní provedeme dump flashe abychom se ujistili, že všechno funguje správně. Klikněte na "Read Flash".

CbEEt.png

QDeKf.png

7. Uložte právě provedený dump firmwaru. Můžete ho použít jako vaši zálohu stock firmwaru.

pIKNz.png

8. OK, nyní přistoupíme k aplikaci samotného Burner Max firmwaru. Klikněte na tlačítko "Write Flash".

HLxKr.png

9. Přečtěte si pozorně následující instrukce. Pokud se vám vše zdá být v pořádku, klikněte na "YES".

RoXZK.png

10. Vyberte správný Burner Max firmware pro vaš typ mechaniky a klikněte na "OPEN".

2SNYy.png

11. Ja se píše v následujícím okně, poslední šance před instalací. Ujistětě se, že vše se zdá být v pořádku a potom klikněte na "YES". Doporučujeme nesahat na myš ani klávesnici v průběhu procesu flashování vaší mechaniky.

GQoYk.png

12. Proces flashování.....

j9SVk.png

13 Úspěšně dokončeno !!! Klikněte na "EXIT" a je hotovo. Nyní restartuje vaše PC a budete připraveni využívat vypalování 8.7 GB a5iWA.gif

fXvO4.png

Extra info ohledně XGD2 vs XGD3

14. Existují pouze dva typy médií, které tento hack oficiálně podporují. Verbatim MKM001 (2.4x) a Verbatim MKM003 (4x). Lze jednoduše rozpoznat, který z uvedených typů médií Verbatim máte vložením prázdného média do DVD vypalovačky a spuštěním nejnovější verze IMGBURN.

fkr0x.png

15. Abyste mohli zapisovat na média MKM003 rychlostí 4x musíte zvolit funkci OPC v IMGBURN. Jděte do Menu a klikněte na "Tools > Settings" a zvolte záložku "Write". Ujistěte se, že je zaškrtnutá volba položky "Perform OPC Before Write" a poté klikněte na "OK". Poznámka: Tato volba by měla být poiužita pouze pro média Verbatim MKM003. Pokud použijete jakékoliv jiné médium, měli byste tuto funkci vypnout odškrtnutím této volby.

wcSoM.png

K dosažení správného vypálení XGD3 her využívá nový firmware veškeré volné místo na médiu, což způsobuje, že vypalování se děje téměř po samý okraj DVD média. Tato oblast je místo, kde je barvivo (materiál kde jsou data uložena) nejvíce nekonzistentní. Stock firmware u DVD vypalovaček je programován tak, aby ukončil zápis poměrně vzdáleně od okraje barviva. Následuje obrázek s názornou ukázkou.

QgwXI.jpg

Zatímco rip XGD2 hry má 7,838,695,424 Bytes (7.8 GB), rip XGD3 hry má 8,738,846,720 Bytes (8.7 GB).

Rozdíl je okolo 191 MB který znamená oříznutí na konci pokud nepoužijete Burner Max firmware. Zachování tohoto segmentu dat nedotčených při zálohování je důvodem, proč iXtreme Burner Max vzniknul. Pokud porovnáte obě zálohy všimněte si, kolik místa vyžaduje dodatečných 709 MB (rozdíl mezi image XDG2 a XGD3).

Levnější, méně kvalitní média mají oblast nekonzistentního barviva v oblasti vnější stopy větší, než kvalitnější média jakými jsou Verbatim. Toto není pouze názor, to je neoddiskutovatelný fakt, se kterým se prostě smiřte. To je také důvod proč c4eva oznámil že pouze vypalování na média Verbatim bylo trvale bez chyb. Prohlášení "Ale moje levná média vždy fungovala bez problémů" je irelevantní z důvodu, že na ně budete zapisovat objem dat, na který nebyla nikdy určena. Nesnažte se ušetřit za každou cenu a používejte 6x-8x média Verbatim (přesto to budou nanejvýš MKM003 na která budete zapisovat 4x).

Pro ty z vás, kteří se podivují nad tím, proč se zabývat s Burner Max mechanikou pro XGD3 hry když stejně fungují od prvopočátku i tak: pojďme vyhlásit soutěž o to kdo uhodne přesný počet nových bezpečnostních kontrol, které se vešly do oněch 191 MB, které oříznete tím, že Burner Max mechaniku prostě nepoužijete. Pro vítěze je připravená čerstvě zabanovaná konzole a stejně tak média, která už nikdy nenabootují; druhý finalista dostane profil, který je odstaven od služeb XBLive do 31.12.9999 a hromadu nepoužitelných médií sloužících tak akorát jako tácky.

EEPROM Utility Tweaks

Existuje také mnoho způsobů vyladění kterých dosáhnete použitím nástroje EEPROM Utility. Někteří uživatelé ohlásili lepší výsledky s těmito volbami povolenými, nekteří lepší výsledky naopak s vypnutými, čili je to jednoduše pouze otázka volby pro vaše vlastní nastavení.

Možnosti které doporučujeme vyzkoušet jsou "Smart Burn", "Force Hyper Tuning & Online Hyper Tuning". Zjistíte, že hodnota "Smart Burn" je ve výchozím nastavení povolena.

oTW49.png

Jakmile vypálíte vaše médium, je opravdu zapotřebí otestovat jeho kvalitu. Vzhledem k velmi nízkému procentu chyb nyní musíte postupovat dle následujících pokynů a použít nástroj nazvaný KPROBE2 k otestování skutečné kvality vašich médií. Jednoduché ověření pomocí IMGBURN již není nadále dostačující. Použijte tyto průvodce, kteří vám pomohu skrze celý proces. Good luck and happy burning !

XGD3 Quality Test Guidelines

Kprobe Liteon Burn Quality Testing Tool

How To Post XGD3 Test Results

Poděkování:

C4EVA. Genius. Legenda.

Team Jungle & Team Xecuter

Codeguys.rpc1.org

Firmwarehq.com

Defosho - OPC pro vypalování 4x s použitím Verbatim MKM003

Charincol za extra rekapitulaci informací o XGD2 vs XGD3 a obrázky

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
  • 3 weeks later...
  • Moderators
Zdravim.. mam dotaz. u mě EEprom utility píše iHas124 C LLO2 Co s tím.. jak jsem se dočetl je to jiná šarže.. Dá se na to použít AL0S?? aby jsem ji neodpálil... díky...

Revize "C" mechaniky je jiná, nelze na ní aplikovat FW iXtreme Burner MAX a ani nepůjde. Je pro tyto účely nepoužitelná.

Link to comment
Share on other sites

Jen bych chtěl potvrdit, že při použití AHCI módu, se FW do mechaniky nedá zapsat. Při zápisu hned na začátku napíše hlášku "wirte error", nicméně mechanice ani FW to nijak neublíží, pouze tím odmítne FW zapsat.

Pokud vím, tak mám v biosu AHCI mod zaplej a flash se mi na mojí iHAS 324 B zdařil bez problémů - mám desku Intel s chipsetem DQ35MP, takže to zase není zas tak 100% pravda ..

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
  • Moderators

Ne, tato mechanika má jinou velikost flashe a tento FW pro ni nelze použít a ani nikdy nepůjde.

Stále tak platí to, že vytvořit korektní kopii XGD3 lze pouze na mechanikách Liteon série iHAS x24, revize B s instalovaným FW iXtreme Burner MAX. Pokud takovou sháníš, mám je tu na fóru ve své nabídce.

Link to comment
Share on other sites

zdravim. mechaniku som spravil uspesne podla navodu. napalil som 5 hier z toho jedna ide a 4 mi vypisu "The disc is unreadable" . Kazda v inom bode. Dve ukazu logo firmy a hodia hlasku, jedna behom loadingu do menu a dalsia na zaciatku hry akonahle sa pohnem. Kde moze byt problem, vsetky som skontroloval cez ABGX

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. Privacy Policy